OFERTA      SZKOLENIA
Wydrukuj tę stronęDodaj do ulubionych
Szkolenia dla logopedów:
 
"AFAZJA"
prowadzenie: dr Jolanta Panasiuk 2-4 września 2011r.
 
"SKUTECZNE METODY PRACY Z DZIECKIEM Z WADĄ WYMOWY"
prowadzenie: dr Iwona Michalak-Widera 1 października 2011r.
 
"PODSTAWY ORTODONCJI DLA LOGOPEDÓW"
prowadzenie: dr Joanna Jabłońska - Zrobek 22 października 2011r.
 
DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA" WARSZTATY I ST.
prowadzenie: dr Mieczysław Chęciek 2-3-4 luty 2012r.
 
"ZABURZENIA MOWY DZIECI Z ROZSZCZEPEM PODNIEBIENIA"
prowadzenie: dr Danuta Pluta - Wojciechowska 10-11 marca 2012r.


Zgłoszenia na wybrane przez Państwa szkolenie przyjmowane są drogą mailową:
laboratorium@edica.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, nr tel kontaktowego oraz danych podmiotu na który wystawiony ma zostać rachunek.
 
 
Szkolenia z zakresu logopedii medialna:
 • szkolenia zamknięte prowadzone na terenie i na zlecenie m.in.: korporacji, urzędów państwowych i samorządowych, kancelarii prawnych, firm szkoleniowych, fundacji, organizacji pozarządowych, banków, kadry menedżerskiej, instytucji państwowych, innych.
 • szkolenia otwarte prowadzone w siedzibie firmy w grupach czteroosobowych z możliwością dostosowania warsztatowego programu do indywidualnych potrzeb uczestników
 • szkolenia i treningi planowane po przeprowadzeniu diagnozy, dostosowane do indywidualnych oczekiwań odbiorców.

Tematy szkoleń:

 • Dykcja w mediach / mowie publicznej.
 • Kultura języka w wystąpieniach publicznych.
 • Kultura języka w mediach.
 • Mowa publiczna przed kamerą i mikrofonem.
 • Retoryczne aspekty wypowiedzi publicznej.
 • Wizerunek budowany głosem.
 • Emisja głosu czyli głos jako narzędzie pracy.
 • Werbalne i niewerbalne elementy wystąpień publicznych.
 • Reprezentuję firmę – słowo i głos.
 • Komunikacja publiczna dla prawników.
 • Okiełznać tremę czyli mówię swobodnie.

Ogólne warunki szkoleń

 • Warunki uzgadniane są każdorazowo z jednostkami zainteresowanymi.
 • W przypadku spotkań grupowych – grupa może liczyć maksimum 12 osób.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
 • Możliwa jest indywidualna diagnoza uczestników pod kątem kompetencji językowych, sprawności artykulacyjnej.
 • Program kształtowany jest do potrzeb potencjalnego odbiorcy.
 • Liczba godzin, dni szkoleniowych, ustalana jest indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretną usługę.
 • Możliwe jest zamówienie cyklu szkoleń z różnych grup tematycznych zawartych w ofercie lub jej poszerzenie.

Formy zajęć (jednorazowe lub cykliczne)

 • Formy warsztatowe
 • Wykłady
 • Prelekcje


PARTNERZY
 
 
 
               
       Zapraszamy na zakupy do Księgarni PWN w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13 :)